KREATIVNA GLEDALIŠKA ŠOLA

Kreativni program za celostni razvoj otrok skozi umetnost

VPIS V NOVO SEZONO 2023/2024

Dobrodošli in lepo pozdravljeni na strani KREATIVNE GLEDALIŠKE ŠOLE!

V kolikor iščete za vašega otroka gledališko dejavnost, ki je kreativna, zabavna in hkrati poučna, bi znalo biti, da ste na pravi strani ☺

Vpisi za novo šolsko leto 2023/24 so odprti in potekajo do zasedenosti mest. Zaradi individualnega pristopa so skupine manjše in je število otrok na skupino omejeno do največ osem otrok. Program poteka od septembra 2023 do vključno junija 2024. Tekom sezone se skupine predstavijo s krajšim nastopom, ob koncu sezone pa z gledališko predstavo na čisto pravem gledališkem odru. 

Posebnost našega dela je tudi, da delavnico izvajata dva mentorja, ki med seboj sodelujeta, spremljata otrokov razvoj in spodbujata njegov potencial. 

Urnik in lokacija delavnic se lahko spremenita, saj imamo v primeru lepega vremena vaje v naravi, v bližnjem parku, občasno, za “občutek” pa tudi na gledališkem odru. O vseh spremembah se dogovarjamo sproti. 

Srčno vabljeni v našo družbo3

Opis programa

Kreativna gledališka šola za otroke je v celostni razvoj usmerjen kreativni program. Namen in cilj programa je, da otroci preko gledališkega medija, poleg kulturno umetniškega in gledališkega znanja pridobivajo tudi veščine in kompetence 21. stoletja, ki jih lahko spretno uporabljajo na vseh drugih pomembnih področjih življenja (npr. v šoli, v družbi, doma…). 

Z uporabo kreativnih metod, izkustvenim in interaktivnim učenjem, individualnim pristopom ter drugimi uporabnimi tehnikami razvijamo otrokovo kreativnost, notranje potencialekompetence za življenje ter ga podpremo na poti njegove osebnostne rasti

Drustvo-Portret_Novice_Tisti-Dan-odprtih-vrat-ali-Vsak-ima-svoj-Portret-14-1080x717

Kaj otroci pridobijo

Osnova kreativne gledališke delavnice niso »le« dramska besedila, ampak kreativno izražanje z mimiko, igranje vlog, kjer se otroci vživljajo v različna čustvena stanja in situacije ter s tem spoznavajo različne (v)poglede na dogodke. Veliko poudarka bo na telesnem gibanju in odkrivanju zakonitosti odrskega giba. Z govornimi vajami bodo otroci krepili svoj besedni zaklad, glasno in razločno govorjenje. Vse to lahko pomembno vpliva na oblikovanje otrokove samozavesti in pozitivne samopodobe. Otroci bodo v skupini preživljali čas kreativno, poučno in zabavno. Skozi kreativno gledališki proces bodo tako na sproščen način pridobivali spretnosti in sposobnosti na:

– občutku za estetiko in umetniško upodobitev, 

– improvizaciji, 

– govoru (jasnem, glasnem in razločnem govorjenju),

– izražanju – neverbalnem in verbalnem sporazumevanju, 

– podajanju in prejemanju mnenj in predlogov, kritičnem razmišljanju,

– odrskem gibu in javnem nastopanju,

– občutku za prostor in soigralce,

– skupinskem/timskem delu in sodelovanju,

– koncentraciji, spominu in iskanju ustvarjalnih rešitev

– senzoričnih sposobnostih, 

– kreativnem in prožnem mišljenju, 

– odgovornosti, vztrajnosti, samostojnosti, 

 – empatiji in sočutju,

– spoznali bodo tudi tehnike sproščanja in vizualizacije, kar bo pomagalo premagovati strah pred nastopanjem.

Pridobljeno gledališko znanje v naši gledališki šoli je lahko dobra iztočnica za nadaljnje izobraževanje na področju gledališke in filmske umetnosti (ljubiteljsko ali profesionalno). 

otroska-zaključna-predstava-47-1080x608

Potek delavnic

Delavnice potekajo enkrat tedensko, od 60 do 90 minut (odvisno od starosti otrok). Sledimo letnemu načrtu programa, ki je vsebinsko prilagojen glede na skupino, kjer upoštevamo otrokove potrebe, starost in predznanje. Z vajami in tehnikami spodbujamo telesno gibalni, čustveni, socialni, kognitivni in duhovni razvoj otroka. Med polletjem in ob zaključku leta, bodo otroci uprizorili gledališko predstavo, ki bo rezultat njihovega skupnega ustvarjanja, sodelovanja, izmenjave idej in predlogov. Vsakega otroka individualno spremljamo in spodbujamo njegove potenciale. Ob koncu leta starši ter otroci prejmejo končno poročilo in priznanje. 

Mentorji

Skupino vodita dva mentorja: UMETNIŠKI MENTOR in KREATIVNI MENTOR (coach) 

Z namenom ustvarjanja in doseganja celostnega pristopa mentorja med seboj sodelujeta in se dopolnjujeta. Kreativni mentor (coach) se osredotoča predvsem na odkrivanje in spodbujanje notranjih kreativnih potencialov posameznega otroka v skupini (individualni pristop) kot tudi na razvojni proces celotne skupine (skupinska dinamika). Vloga coacha je, da z uporabo kreativnih metod, socialnih iger ter ostalih uporabnih tehnik za razvijanje veščin spodbuja k povezovanju skupine, zaupanju, sodelovanju, ozaveščanju potencialov, doseganju individualnih in skupnih ciljev itd. Umetniški mentor je osredotočen na končni izdelek oziroma končno predstavo, ki jo otroci soustvarijo. Vloga umetniškega mentorja je prenos kulturno umetniškega znanja in gledaliških tehnik, kot so igranje vlog, improvizacija, glasen, jasen in razločen govor, odrski gib, idr.

Otroci so tako opremljeni z znanjem izbranega umetniškega področja ter socialnimi, telesno gibalnimi, čustvenimi in poznavnimi veščinami, kar predstavlja pomemben nabor veščin in osebnostnih lastnosti za nadaljnje življenje.

Z otroki ustvarjata izkušena, kreativna in srčna mentorja:

Kreativni mentor (coach): Tina Rataj

Mag.soc.dela. Fakulteta za socialno delo. Smer dodiplomskega študija: Kibernetika psihosocialne pomoči. Psihosocialna pomoč posamezniku. Smer magistrskega študija: Socialno delo z družino. Ceritifkat iz: *Kreativnih metod (Creative arts approach towards social care, HAN University, Nijmegen. Nizozemska. *Nevro-lingvistično programiranje z nevrologijo (NLP Praktik in NLP Coach Praktik), NLP Inštitut. *K rešitvam usmerjenem pristopu. Inštitut Ribalon.

Tina Rataj je avtorica Celostnega programa za razvoj otrok skozi umetnost. Strast in zanimanje za kreativnost in umetnost sta jo vodila na študij na Nizozemsko, kjer se je seznanila z uporabo ustvarjalnih pristopov za delo z različnimi starostnimi in ciljnimi skupinami ljudi. Študij je temeljil na izkustvenem in projektnem učenju. Spoznavala se je s pristopi kot so: umetnostna izrazna sredstva – plesno gibalna metoda, dramska, likovna metoda, audi-vizualna umetnost, problemsko učenje (Problem Based Learning, PBL), Adventure Based Counseling ter tehnikami sproščanja kot so vodena meditacija, hodeča meditacija in čuječnost. Že vrsto let vodi kreativne in preventivne delavnice za otroke in mlade. Svoje poslanstvo vidi v osmišljanju, opolnomočenju, navdihovanju in spodbujanju posameznika na poti njegove osebnostne rasti

Umetniški mentor: Matevž Biber

Matevž Biber je diplomiran dramski igralec z večletnimi izkušnjami na področju gledališke pedagogike. Že kot študent dramske igre je vodil tečaje šolske gledališke improvizacije na Šolskem centru Slovenj Gradec in na Srednji oblikovni šoli v Ljubljani. V Mariboru je sodeloval tudi s Prvim odrom Prve gimnazije ter bil več let mentor francoskega gledališkega krožka na Drugi gimnaziji Maribor. Večkrat je vodil delavnice dramske igre v sklopu JSKD-ja in gledališča Glej v Ljubljani.

Pri svojem delu se naslanja na izročilo gledališke improvizacije Keitha Johnstona (oče koncepta Theater Sports) in Viole Spolin (mati ameriške Improv tradicije). Poenostavljeno – Samo recite DA, ostalo bo sledilo samo od sebe…

Skupine

*Kreativne gledališke skupine (KGS) se delijo glede na starost in predznanje otrok. Zaradi individualnega pristopa so skupine manjše do največ osem otrok v skupini. V kolikor bo v določeni skupini manj kot pet otrok bomo skupine reorganizirali.    

Kreativna gledališka skupina / KGS 1

Primerna starost otrok je od 7 do 10 let. 

ČETRTEK, 16.30-18.30 (90-120 min), 52 €/mesečno

Kreativna gledališka skupina / KGS 2

Primerna starost otrok je od 11 do 14 let. 

SREDA, 16.30-18.30 (90-120 min), 52 €/mesečno

KGS - Portret / Napredna skupina

Primerna starost otrok je od 11 – 14 let. Skupina je primerna za otroke, ki že imajo predhodne gledališke izkušnje in visoko motivacijo po gledališkem ustvarjanju. Poleg gledališča, bodo pokukali tudi v svet filma. Otroci se bodo udeležili tudi gledaliških revij/tekmovanj, gledališke izkušnje pa tudi nabirali na različnih manjših nastopih in se ob koncu sezone skupaj z ostalimi skupinami predstavili na gledališkem odru.

SREDA, 16.30-18.30 (90-120 min), 52 €/mesečno

Način plačevanja in ugodnosti

Pridržujemo si pravico do sprememb v ceniku in urniku.

*Delavnico lahko predhodno brezplačno preizkusite.

*Obisk posamezne delavnice do 60 min je 10 eur.

*Obisk posamezne delavnice nad 60 min je 14 eur.

*Letna vpisnina za sezono 2023/2024 je 5 eur. Poravna se skupaj s prvim izstavljenim računom, ki ga izdamo do 10. v mesecu za tekoči mesec.

*Račun vam pošljemo po elektronski pošti ali po navadni pošti.

*Delavnice je možno poravnati tudi v enkratnem znesku, pri katerem upoštevamo 5% popust. 

  • V primeru, da delavnico obiskujeta dva ali več otrok iz istega gospodinjstva se na skupni znesek delavnic upošteva 5% popust. 
  • Če otrok pripelje v našo celoletno družbo tudi prijatelja upoštevamo pri obeh 5% popust na delavnico v naslednjem mesecu. 
  • Vsako leto nudimo tudi nižjo ceno delavnic za otroke, ki imajo veliko željo po ustvarjanju in si polne cene delavnic težko privoščijo. Kot dokazilo velja izjava svetovalne službe na šoli, katero otrok obiskuje in/ali priloga potrdila CSD o skupnem gospodinjstvu. Prosimo, da poleg prijave in dokazil pošljete tudi prošnjo za nižjo ceno delavnic. Število mest je omejeno.

Arhiv

Za vpis ali več informacij nas kontaktirajte